Loading...
Loading...

 Za bolju, ukusniju 
šalicu kave

Šalica kave koju držite je rezultat jednog obećanja. Obećali smo da ćemo uzgajati i dostavljati vam bolju kavu uz poštovanje i na održiv način. Listajte dalje da biste saznali više

Održivost zahtjeva akciju

Nije dovoljno samo pričati o održivoj budućnosti. Za to su potrebni pravi koraci, na primjer:

Davanje više kontrole uzgajivačima i njihovim zajednicama i pružanje odgovarajućih sredstava za održiv uzgoj

Davanje više kontrole uzgajivačima i njihovim zajednicama i pružanje odgovarajućih sredstava za održiv uzgoj

Plan za planetu

U kolovozu 2010. pokrenuli smo Nescafé plan, projekat koji učvršćuje kompaniju Nestlé s namjerom da primjeni održiv uzgoj, proizvodnju i konzumiranje kave. Nescafé plan je serija ciljeva koji pomažu u optimizaciji našeg lanca opskrbe kafom

Kampanja „Grown Respectfully“ za održiv uzgoj.

Lokalni farmeri su duša kvalitetne kave. Na žalost, faktori kao što su klimatske promjene, bolest biljaka i odlijev radne snage sa sela prijetnja su prihodima njihovih zajednica. Kampanja Grown Respecfully (Uzgajano s poštovanjem) stavlja farmere u prvi plan

300 milijuna

eura investirano je u projekte održivosti tijekom proteklog desetljeća

 

To je utrlo put novim tehnologijama i alatima projektiranim da održe proizvodnju kave i obogate život uzgajivača i njihovih zajednica.

100.000

uzgajivača obučeno je da rade održivo

 

Zajedno sa organizacijom Rainforest Alliance, osmislili smo Nescafé praksu za bolji uzgoj, globalni referentni dokument za obuku uzgajivača kave.

300

poljoprivrednih savjetnika radi direktno sa uzgajivačima kave širom svijeta

 

Naš program Farmer Connect održava stalni kontakt sa uzgajivačima i njihovim zadrugama.

200 milijuna

otpornijih i profitabilnijih sadnica kave

 

dostaviti će kompanija Nestle uzgajivačima kave do kraja ove godine.

Nestlé će svojim uzgajivačima kave dostaviti još 220 milijuna otpornijih i profitabilnijih sadnica kave do kraja ove godine.

Jaki partneri nas čine jačim

Kako u životu, tako i pri nabavi kave

SAVEZ SA ORGANIZACIJOM COFFEE ASSURANCE

Naše partnerstvo sa organizacijom Coffee Assurance Services (CAS) je potvrda da kavu nabavljamo odgovorno i u skladu sa međunarodno priznatim kodom 4C za održivu proizvodnju kave.

RAINFOREST ALLIANCE

Organizacija Rainforest Alliance je naš strateški partner u nastojanjima da proširimo program „Grown Respectfully“. Zajednički smo razvili sustav praćenja i evaluacije kako bismo kontinuirano mogli ocenjivati naš utjecaj na održivost u regijama uzgoja.

Odgovorna nabava čini 90% potreba za kavom za NESCAFÉ® Dolce Gusto® u cijelom svijetu. Težimo tome da svu kavu u budućnosti nabavljamo na odgovoran način.

Pametniji lanac opskrbe

Pridružite nam se da vam pokažemo naš ciklus održivosti

Uzgoj

Proizvodnja

Distribucija

Potrošnja

Kraj života

Pametniji lanac opskrbe

Pridružite nam se da vam pokažemo naš ciklus održivosti

Uzgoj

Proizvodnja

Distribucija

Potrošnja

Kraj života

Unapređenje uzgoja

Proširićemo i ubrzati distribuciju novih visokoprinosnih sorti koje donose trostruke ili četvorostruke prinose. Pošto nam je dobrobit uzgajivača i njihovih zajednica prioritet, smanjujemo potrebu za više obradive zemlje dok istovremeno potičemo uzgajivače da diversificiraju usjeve i pomognu pošumljavanje.

FOKUS NA UZGAJIVAČE

Uzgajivačima omogućavamo sadržaj za obuku prilagođen njihovim lokalnim potrebama. Preko 76.000 uzgajivača je od 2010. prošlo obuku za najbolje poljoprivredne prakse.

FOKUS NA UZGAJIVAČE

Od 2010, više od 30 milijuna visokoprinosnih sadnica podijeljeno je lokalnim uzgajivačima. Nastavljamo s istraživanjima novih sorta kava koje imaju potencijal da u velikoj mjeri povećaju prinose.

Saznajte više o najfinijim zrnima od kojih je spremljen napitak u vašoj šalici.

Naše obećanje da pružimo održiviju budućnost je trajno.

Pružimo planeti zajedno svu ljubav koju zaslužuje.