You have reached the website

GARANCIJA NA APARATE

GARANCIJA ZA KRUPS NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® APARATE

KRUPS daje garanciju kao dodatnu pogodnost koja ne utječe na zakonska prava kupca. KRUPS daje garanciju za espresso aparate protiv mehaničkih i električkih kvarova na 24 mjeseca od datuma kupnje. Ne zaboravite sačuvati račun kao dokaz o kupnji.

Za vrijeme trajanja garancije KRUPS će popraviti proizvod ili zamijeniti dijelove besplatno ako proizvod vratite ovlaštenom serviseru zajedno s računom. Uvijek koristite originalno pakiranje ili kutiju za pohranjivanje kako biste spriječili dodatno oštećenje te sačuvajte dokaz o poštarini.

Garancija nije prijenosna.

Sljedeće nije pokriveno ovom garancijom:

  • Oštećenja nastala nepravilnim korištenjem ili rukovanjem proizvodom ili korištenjem koje nije u skladu s uputama.
  • Ako proizvod nije pravilno održavan (pravilno uklanjanje kamenca/čišćenje) prema uputama.
  • Stakleni ili porculanski dijelovi umetnuti u proizvod.
  • Oštećenje nastalo zbog korištenja proizvoda na naponu koji nije naveden na proizvodu.
  • Proizvodi prodani izvan Hrvatske.
  • Upotreba osim normalne kućanske upotrebe.
  • Normalno trošenje proizvoda s vremenom.
  • Oštećenje uzrokovano prevelikim opterećenjem, nepravilnom upotrebnom, nemarom ili nesrećom.
  • Promjene koje na proizvodu učini kupac ili popravci koje nije izveo ovlašteni serviser.
  • Dodaci, kao npr. filteri, brtvila, itd. s ograničem rokom trajanja. Ovi dijelovi nisu pokriveni garancijom i njih je povremeno potrebno zamijeniti.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas ovdje ili nazovite službu za korisnike na broj 0800 600 604 i na e-mail adresi info@hr.nestle.com